Монголын анхны крипто мэдээний сайт

Биткойн халимны хөдөлгөөн идэвхжиж байна

2023-11-18


Гинжин шинжилгээгээр 10 сая доллараас дээш BTC-тэй халимны идэвхжил нэмэгдэж байгааг харуулж байна. Энэхүү өсөлт нь сүүлийн үеийн гүйлгээний 30%-ийг эзэлж байгаа бөгөөд 2023 онд нэг удаа ажиглагдсан оргил үетэй тэнцжээ.


Glassnode-ийн мэдээллээс харахад халимуудын гүйлгээний хэмжээ, ялангуяа 100 мянгаас 1 сая доллар хүртэлх гүйлгээнд эзлэх хувь нийт хэмжээний 24 хувийг эзэлж байна.


Үүнтэй төстэй хандлага 1 сая доллараас 10 сая долларын хооронд ажиглагдаж, хэмжээ нь 28% хүртэл өсөв. 


Шинжилгээний дагуу одоогийн биткойны гүйлгээний тоо хэмжээ нь 2021 оны бухын зах зээлийн үед ажиглагдсан халимны томоохон идэвхжилтэй төстэй байгааг онцлох нь зүйтэй.


2023 оны 10-р сарын сүүлийн долоо хоногт гүйлгээний тоо мэдэгдэхүйц нэмэгдэж, 100 мянган доллараас давж, 23,400 ийм гүйлгээ бүртгэгдсэн байна.


Ark Invest, Blackrock, MicroStrategy зэрэг институцийн өсөн нэмэгдэж буй хэрэглээ нь халимны үйл ажиллагаа нэмэгдэхэд хувь нэмэр оруулсан байх боломжтой.