Монголын анхны крипто мэдээний сайт

Шинжээч: BTC болон S&P 500 хувьцаа хоёр уялдаа холбоогоо алдлаа

2023-09-19


Зах зээлийн шинжилгээ, зөвлөгөө өгөх, хөрөнгийн менежментийн Quantum Economics компанийн үүсгэн байгуулагч Мати Гринспан хамгийн том криптовалют болон олон нийтийн компаниудын хувьцааны хоорондын хамаарал багасч байгааг цохон тэмдэглэжээ.

Шилдэг шинжээч Greenspan BTC болон зах зээлийн үнэлгээгээр жигнэсэн индекс дээр арилжаалагдсан 500 том хувьцааны үнийг хянадаг SP500 нар бие биенээсээ мэдэгдэхүйц хамаарлын шинж тэмдэг үзүүлэхээ больсон гэдгийг нэрт шинжээч, хөрөнгө оруулагч Мати Гринспан 2023 оны 9-р сарын 18-ны өдөр X-ээр дамжуулан хуваалжээ.

Тэрээр энэ зургийг блокчейн мэдээллийн судалгааны томоохон платформ болох CoinMetrics-ийн графикаар дүрслэн харуулсан. Энэ нь хоёр утгын хоорондын хамаарал 2023 оны эхэн үеэс огцом буурч байгааг харуулж байна. Одоогийн байдлаар энэ нь 2018-2019 оны баавгайн зах зээлийн оргил үеэс хойшхи хамгийн том бууралт болж байна. Bitcoin/SPX500-ийн хамаарал 2022 оны 1-р улиралд 0.7 болж бүх цаг үеийн дээд цэгтээ хүрсэн.

Биткойн түүхийн эхний жилүүдэд биткойн хангалттай төлөвшөөгүй байсан тул хамаарал нь ихэвчлэн сөрөг байсан. Үүний зэрэгцээ 2020 оны хямралын үед энэ хамаарал нэмэгдэж эхэлсэн гэдгийг дурьдах нь зүйтэй.