Монголын анхны крипто мэдээний сайт

Сэм Банкмен-Фрид гэрчүүдийн мэдүүлэгт нөлөөлөхийг оролдсон байх боломжтой

2023-01-29


Холбооны прокурорууд баасан гарагт АНУ-ын дүүргийн шүүхийн шүүгч Льюис Каплан руу захидал бичиж, Сэм Банкман-Фридийн батлан даалтын нөхцлийг болон FTX, Alameda Research-ийн одоогийн болон хуучин ажилтнуудтай хувийн харилцаа холбоо тогтоохыг хориглох заалт оруулахыг хүссэн байна.

Хууль зүйн яамны хүсэлт нь Банкмен-Фрид нь FTX-ийн ерөнхий зөвлөх Райн Миллер гэх хүнтэй холбогдож, түүгээр дамжуулан ирээдүйн гэрчийн мэдүүлэгт нөлөөлөхийг оролдсон байж болзошгүй гэж мэдэгдсний дараа гарчээ.

Прокурорууд мөн шүүгч Капланаас Банкмен-Фридийг "Сигнал гэх мэт аливаа шифрлэгдсэн эсвэл түр зуурын дуудлага, мессежийн програм" ашиглахаас сэргийлэхийг хүссэн байна.

Прокурорууд Банкмен-Фридийн мессеж нь "Миллерийн боломжит мэдүүлэгт нөлөөлөх" гэсэн нарийн далд оролдлого байсан гэж мэдэгдээд, ФТХ уналтанд орох үеийн Банкмен-Фридийн үйл ажиллагааны талаар Миллерийн анхны мэдүүлгийг харгалзан "ихээхэн хамааралтай" гэж тодорхойлсон.

Прокурорууд “2022 оны арваннэгдүгээр сарын холбогдох үйл явдлын үеэр шүүгдэгч болон компанийн жижиг бүлэг хүмүүстэй Signal and Slack харилцаа холбоо тогтооход оролцсон” хэмээгээд "Тэдгээр мессежүүдэд Банкман-Фрид нь FTX харилцагчийн мөнгийг буцааж авахын тулд Аламедагийн хөрөнгө оруулалтыг татан буулгах зааварчилгаа өгч, FTX US-ийн үлдэгдэл дэх илэрхий цоорхойг нөхөхийн тулд ойролцоогоор 45 сая долларын Аламедасын санг АНУ-ын FTX руу шилжүүл" гэж зааварчилсан байх боломжтой гэжээ.

"Үнэндээ FTX болон Alameda-ийн Slack and Signal холбоог автоматаар устгасан нь засгийн газрын мөрдөн байцаалтад саад болж байна. Боломжит гэрчүүд шүүгдэгчийн заавраар хийгдсэн тохиргооны улмаас аль хэдийн автоматаар устгагдсан Slack and Signal дээр шүүгдэгчтэй холбоотой, буруутгасан зүйлсийг ярьсан байсан" гэж прокурорууд нэмж хэлэв.