Монголын анхны крипто мэдээний сайт

2100 орчим BTC хаягтай халим хаяг 6 жилийн дараа сэржээ

2023-09-19


Унтаа байсан биткойны хаяг гэнэт сэргэв. Блокчейн аюулгүй байдлын PeckShield компани 2100 орчим BTC буюу өнөөдрийн үнээр 56.3 сая доллар агуулсан хаяг дахин идэвхжсэн тухай твиттер хуудсандаа зарлав.

Уг нь хаяг нь 2017 оны 10-р сарын 19-нд ойролцоогоор 11.8 сая долларын үнэтэй байсан ийм хэмжээний биткойныг хүлээн авсан байна.

Олон жилийн турш идэвхгүй байсны дараа унтаа биткойны хаяг дахин гарч ирэх янз бүрийн шалтгаан бий. Энэ нь эзэмшигч биткойны одоогийн үнэлгээний давуу талыг ашигласантай холбоотой байж болох юм.

Тухайн эзэмшлийн анхны үнэ ойролцоогоор 11.8 сая доллар байсан ч түүний үнэ ойролцоогоор 56.3 сая доллар болж өссөн нь хөрөнгө оруулалтын өгөөж их байгааг харуулж байна. Мөн уг дансны эзэн нь томоохон борлуулалт, хөрөнгө оруулалт гэх мэт үйл явдалд бэлдэж байх магадлалтай.