Монголын анхны крипто мэдээний сайт

LINK халимнууд хөдөлж эхэлжээ

2024-02-22


IntoTheBlock нь их хэмжээний гүйлгээг 100,000 доллараас дээш мөнгө шилжүүлсэн гэж ангилдаг. 

Chainlink-ийн их хэмжээний гүйлгээний хэмжээ 175.28%-иар өсч, сүүлийн 24 цагийн дотор халим гэгддэг зарим томоохон хөрөнгө оруулагчид сая сая LINK зооснуудын нууцлаг хөдөлгөөнүүд гарчээ.

Их хэмжээний гүйлгээний хэмжээ 2-р сарын 19-нд 6.17 сая LINK байсан бол 2-р сарын 20-нд 17.65 сая LINK болж өссөн гүйлгээний хэмжээ асар их өссөн байна. Том гүйлгээний хэмжээ нь тухайн өдөр халимуудын хийсэн нийт дүнгийн талаархи санааг өгдөг. Их хэмжээний гүйлгээний хэмжээ өсөх нь ихэвчлэн байгууллагын тоглогчдын дунд худалдан авах, худалдах үйл ажиллагаа өндөр байгааг илтгэнэ.

Томоохон крипто гүйлгээг хянаж, мэдээлдэг Whale Alert хэлэхдээ халимнууд сүүлийн 24 цагийн дотор өөр өөр түрийвч болон биржүүдийн хооронд сая сая LINK шилжүүлсэн байна. Whaal Alert ийм хоёр гүйлгээний талаар мэдээлсэн. Сүүлийн хэдэн цагт үл мэдэгдэх халим түрийвч 79,065,694 долларын үнэтэй 4,314,062 LINK-г мөн 46,491,692 долларын үнэтэй 2,402,942 LINK-ийг өөрийн хувийн түрийвч рүүгээ татсан байна. 

Халимнууд ийнхүү хөдөлсөн нь олон нийтийн анхаарлыг татаж байна.